Home > Huis van Eemnes > Missie & Visie > Welzijn & Participatie

Welzijn & Participatie

Wij hebben de ambitie om gezamenlijk met bijvoorbeeld Seniorweb, de Volksuniversiteit, Hart van Laren, Versa Welzijn, Sociale Wijkteams, Centrum Jeugd en Gezin en andere (welzijn)organisaties handvatten te bieden om te zorgen dat iedereen in Eemnes een leven lang kan leren. De speerpunten van dit cluster zijn het vergroten van de zelf & samenredzaamheid en het stimuleren van maatschappelijke deelname.

Activiteiten o.a.:

 • vormings- en ontwikkelingswerk
 • scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers
 • coaching en inzetten van vrijwilligers
 • ondersteunen en activeren van (kwetsbare) doelgroepen
 • aandacht voor jongeren en ouderen (dagopvang)
 • LeerWerkHuis, o.a. voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt plus dagbesteding
 • Sociaal Cultureel Werk: o.a. kinderactiviteiten in alle schoolvakanties, grote speldagen in zomervakantie, activiteiten voor ouderen etc…..
 • Re-integratiemedewerkers
 • meeleesclub
 • taalcafé
 • spreekuren
 • Bibliotheek aan Huis
 • themaochtenden

Terug naar missie & visie

Weet wat er bij ons speelt! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Aanmelden
© 2021 Huis van Eemnes