Home > Huis van Eemnes > Missie & Visie > Welzijn & Participatie

Welzijn & Participatie

Wij hebben de ambitie om gezamenlijk met bijvoorbeeld Seniorweb, de Volksuniversiteit, Hart van Laren, Versa Welzijn, Sociale Wijkteams, Centrum Jeugd en Gezin en andere (welzijn)organisaties handvatten te bieden om te zorgen dat iedereen in Eemnes een leven lang kan leren. De speerpunten van dit cluster zijn het vergroten van de zelf & samenredzaamheid en het stimuleren van maatschappelijke deelname.

Activiteiten o.a.:

 • vormings- en ontwikkelingswerk
 • scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers
 • coaching en inzetten van vrijwilligers
 • ondersteunen en activeren van (kwetsbare) doelgroepen
 • aandacht voor jongeren en ouderen (dagopvang)
 • LeerWerkHuis, o.a. voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt plus dagbesteding
 • Sociaal Cultureel Werk: o.a. kinderactiviteiten in alle schoolvakanties, grote speldagen in zomervakantie, activiteiten voor ouderen etc…..
 • Re-integratiemedewerkers
 • meeleesclub
 • taalcafé
 • spreekuren
 • Bibliotheek aan Huis
 • themaochtenden

Terug naar missie & visie

Heb jij suggesties of ideeën voor het Huis van Eemnes? Laat het ons weten!
Contact opnemen
© 2020 Huis van Eemnes