Home > Huis van Eemnes > Missie & Visie

Missie, visie & kernwaarden

Missie

Het Huis van Eemnes is dé laagdrempelige ontmoetingsplek van, voor en door alle Eemnessers, waar iedereen welkom is voor het deelnemen en actief bijdragen aan georganiseerde en spontane activiteiten op gebied van educatie, informatie, sport, cultuur, recreatie, welzijn en participatie.

Visie

De huidige samenleving is gericht op de ontplooiingskansen van het individu vanuit de zienswijze dat iedere burger mee moet kunnen doen in de samenleving waarvan hij / zij deel uit maakt. Het Huis van Eemnes is er op gericht in dit proces een actieve, innovatieve en verbindende rol te spelen. Het Huis van Eemnes wil een laagdrempelige, professionele, informatieve, maatschappelijk georiënteerde organisatie zijn, waar professionals en vrijwilligers samenwerken om vele soorten activiteiten op sportief, informatief, educatief, sociaal en cultureel gebied te faciliteren en te stimuleren. Zowel zelfstandig als in samenwerking met verenigingen en organisaties wordt zorg besteed aan een programmering die in een behoefte voorziet en de sociale cohesie versterkt. De droom is dat Huis van Eemnes over enige jaren “the place to be” is voor alle inwoners: het centrale thuispunt, waar je moet zijn als je wilt ontspannen, wilt leren, je wil laten informeren, wilt helpen of geholpen wilt worden en waar je andere mensen ontmoet.

Kernwaarden

Verbinden

Door samen te werken met de inwoners, lokale verenigingen, maatschappelijke en welzijnsorganisaties en de gemeente Eemnes dragen wij bij aan het verbinden van mensen. Die verbondenheid creëren we door te helpen/ondersteunen bij het organiseren en ontwikkelen van maatschappelijke activiteiten waardoor het Huis van Eemnes een centrale plek van verblijf en ontmoeting wordt.

Stimuleren & uitdagen

Wij inspireren, innoveren en faciliteren. Hiermee stimuleren wij inwoners en andere gebruikers / organisaties hun initiatieven te ontwikkelen en te laten plaatsvinden in het gastvrije Huis van Eemnes, en stellen wij mensen in staat om te participeren en zichzelf te ontplooien.

Evenwicht

Wij zorgen voor een (financieel) gezonde, efficiënte en professionele bedrijfsvoering in goede samenwerking met de gemeente Eemnes. Wij wegen risico’s, meten ook de sociaal, maatschappelijke en economische meerwaarde en maken weloverwogen keuzes voor zowel commerciële als niet commerciële diensten, met als voorwaarde dat deze bijdragen in de verwezenlijking van onze doelstellingen.

Weet wat er bij ons speelt! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Aanmelden
© 2021 Huis van Eemnes