Educatie

Het Huis van Eemnes heeft een educatief aanbod dat gericht is op het vermeerderen en verdiepen van kennis, het vergroten van inzicht en het aanleren van vaardigheden. Daarnaast zal worden bijgedragen aan maatschappelijk debat.

Activiteiten o.a.:

 • scholing van en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers
 • vormings- en ontwikkelingsactiviteiten
 • aanbod voor het onderwijs en voorschoolse instellingen op het gebied van o.a. leesbevordering, lezen, mediawijsheid, literatuuronderwijs, cultuureducatie en educatieve activiteiten voor ouders
 • het leren van de Nederlandse taal
 • huiswerkbegeleiding     
 • coaching vrijwilligers
 • beschikbaar stellen actuele collectie media
 • CoderDojo: programmeren voor jeugd van 7 tot 17 jaar.
 • aandacht voor heden en verleden
 • studieplekken
 • Digisterker
 • Klik & Tik

Terug naar missie & visie

Heb jij suggesties of ideeën voor het Huis van Eemnes? Laat het ons weten!
Contact opnemen
© 2020 Huis van Eemnes