Educatie

Het Huis van Eemnes heeft een educatief aanbod dat gericht is op het vermeerderen en verdiepen van kennis, het vergroten van inzicht en het aanleren van vaardigheden. Daarnaast zal worden bijgedragen aan maatschappelijk debat.

Activiteiten o.a.:

 • scholing van en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers
 • vormings- en ontwikkelingsactiviteiten
 • aanbod voor het onderwijs en voorschoolse instellingen op het gebied van o.a. leesbevordering, lezen, mediawijsheid, literatuuronderwijs, cultuureducatie en educatieve activiteiten voor ouders
 • het leren van de Nederlandse taal
 • huiswerkbegeleiding     
 • coaching vrijwilligers
 • beschikbaar stellen actuele collectie media
 • CoderDojo: programmeren voor jeugd van 7 tot 17 jaar.
 • aandacht voor heden en verleden
 • studieplekken
 • Digisterker
 • Klik & Tik

Terug naar missie & visie

Weet wat er bij ons speelt! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Aanmelden
© 2021 Huis van Eemnes